Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế - Công nghiệp Mê Công - Nhật Bản lần 2

 

trangia-co.com

 

 

 

Ngày 26 tháng 8 năm 2010, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế-Công nghiệp Mê Công - Nhật Bản lần 2 đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

 

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Võ Hồng Phúc và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Masayuki Naoshima đồng chủ trì.

 

 

 

Sau một ngày làm việc. Các Bộ trưởng nhất trí rằng Kế hoạch hành động thực hiện Sáng kiến hợp tác Kinh tế-Công nghiệp Mê Công - Nhật Bản sẽ được báo cáo lên các Lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Mê Công - Nhật Bản lần 4 dự kiến tổ chức vào tháng 29/10/2010 tại Hà Nội, Việt Nam.

Các Bộ trưởng khẳng định rằng việc việc đánh giá Kế hoạch hành động thực hiện Sáng kiến hợp tác Kinh tế-Công nghiệp Mê Công - Nhật Bản sẽ được báo cáo lên các Bộ trưởng phụ trách hợp tác Kinh tế-Công nghiệp 6 tháng một lần, Kế hoạch hành động này sẽ được đánh giá lại vào kỳ họp cấp Bộ trưởng Kinh tế-Công nghiệp Mê Công - Nhật Bản vào năm 2011 tới.