Sự kiện tới rồi, chọn địa điểm làm sao đây ?

Bạn đang băn khoăn về việc lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện cho công ty ? Mỗi sự kiện được tổ chức thành công đều cần rất nhiều yếu tố, trong đó địa điểm tổ chức cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Vậy làm thế nào để lựa chọn địa điểm phù hợp nhất ? Hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Xem tiếp...

Quy trình nội dung Tổ chức sự kiện

 Được tổ chức tốt và chú ý đến từng chi  tiết là hai trong số những nhân tố quan  trọng nhất bảo đảm cho một sự kiện  thành công. Việc luôn kiểm tra và duy trì mọi hoạt động  trong quỹ đạo và tiến độ bám sát lịch trình là rất cần thiết. 

 

Công ty tổ chức sự kiện phải nhất quán theo đường lối đã  vạch ra và được nhất trí. Sử dụng lịch trình: dùng lịch và    khởi đầu từ ngày tổ chức sự kiện, tính lùi trở lại, kiểm tra  lại các hạng mục công việc phải làm. Lồng ghép dòng  chảy công việc vào dòng chảy thời gian, ta có được lịch  trình khá đầy đủ.

Cần chú ý là có rất nhiều yếu tố chi phối  tới kết quả của tổ chức sự kiện.  Yêu cầu phải hình dung ra và chú ý tới tất cả các công  việc dù là công việc nhỏ và đơn giản nhất.

Qua thực tế  cho thấy những sai phạm thường xảy ra ở những việc nhỏ  và đơn giản song tác hại của nó lại không nhỏ và đơn giản  chút nào. Một công việc sai phạm tác hại của nó gây hiệu  ứng Domino sang các tác động khác và hậu quả thật khó  lường.    Để đảm bảo tổ chức sự kiện thành công phải tuân thủ  nghiêm ngặt lịch trình.

Xem tiếp...