Hội Nghị Công Bố Ấn Phẩm Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Việt Nam Năm 2009

Ngày 14-6 tại Hà Nội, Cơ quan LHQ tại Việt Nam phối  hợp với Tổng cục Thống kê công bố các ấn phẩm Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009, nhằm cung cấp các số liệu dân số chính xác, là cơ sở quan trọng để đánh giá các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp.

Phát biểu khai mạc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức và quyền Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Bruce Campbell nhấn mạnh: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 sẽ đóngvai trò quan trọng trong công tác lập kế hoạch và xây dựng chính sách phát triển KT-XH -- ( Soure: Cadn.com.vn)

Công Ty Trần Gia hân hạnh là nhà cung cấp thiết bị dịch hội thảo hai ngôn ngữ, hệ thống phiên dịch cabin cho sự kiện này.

Chúng tôi mong muốn được phục vụ cho lợi ích của bạn !

Contact us: trangia-co.com