Quảng cáo sản phẩm thương hiệu

Chúng tôi chuyên thực hiện các ý tưởng quảng cáo,quảng bá thương hiệu, show diễn, làm sân khấu, events....

Khi bạn có yêu cầu, chúng tôi sẽ nghiên cứu nội dung mà bạn muốn truyền tải, cách bạn mong muốn được thể hiện ... chúng tôi sẽ thống nhất với bạn về cách làm ... và nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra ý tưởng, thể hiện thành mô hình, kịch bản ......

Xem tiếp...

Gợi ý các loại sân khấu sự kiện

Đối với mỗi sự kiện, chương trình với mục đích và tiêu chí khác nhau, đơn vị tổ chức sẽ lựa chọn các loại sân khấu khác nhau sao cho phù hợp. Đối với mỗi loại sân khấu sẽ có những đặc điểm và ưu điểm riêng biệt. Trần Gia gợi ý cho bạn những loại sân khấu đang phổ biến hiện nay.

Xem tiếp...