Các bạn có cần mua hoặc thuê máy chiếu này xin liên hệ: 0984 410005 - Mr.Tuấn

Tìm hiểu thêm trên file pdf: tại đây

Panasonic PT-D6000

Các bạn có cần mua hoặc thuê máy chiếu này xin liên hệ: 0984 410005 - Mr.Tuấn

Tìm hiểu thêm trên file pdf: tại đây

Panasonic PT-D12000

 

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn muốn mua hoặc thuê theo số máy: 0984 410005 - Mr.Tuấn

Xin mời các bạn click vào đây để xem thêm thông số

Panasonic PT-D7700

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn muốn mua hoặc thuê theo số máy: 0984 410005 - Mr.Tuấn

Panasonic PT-D10000